iPES 6030 – napájecí zdroj pro elektromagnetické a elektropermanentní upínací desky

Řídicí systém je vhodný pro napájení a impulsní řízení elektromagnetických a elektropermanentních upínacích desek. Všechny funkce jsou řízeny výkonným mikroprocesorem ARM Cortex-M4. Řídicí systém se automaticky přizpůsobuje frekvenci napájecí sítě. Úroveň magnetizace je plynule regulovatelná potenciometrem P1 na ovládací skříňce. Řídicí systém je vybaven účinnými demagnetizačními cykly, které jsou určeny pro odstranění zbytkového magnetismu obrobků, jenž je pak možno lehce sejmout.

Pro zvýšení bezpečnosti obsluhy je řídicí systém doplněn bezpečnostním kontaktem, který signalizuje přerušení přívodního vodiče k elektromagnetu a nízkou úroveň zmagnetování.

Více informací na adrese: www.ipes6030.com

Uživatelský manuál: iPES6030_CZ.pdf


CUE 850W – napájecí zdroj pro elektromagnety

CUE 850W

Napájecí zdroj je vhodný pro napájení a impulsní řízení elektromagnetických upínacích desek – elektromagnetů. Výkonová část je realizována triakem a stykači (popř. relé pájená do DPS). Všechny funkce jsou řízeny výkonným RISC mikroprocesorem.

Napájecí zdroj CUE 850W se automaticky přizpůsobuje kmitočtu napájecí sítě. Úroveň magnetizace je plynule regulovatelná potenciometrem P1 na ovládací skříňce v rozsahu cca 30 až 150V DC. Napájecí zdroj je vybaven účinným demagnetizačním cyklem, který je určen pro odstranění zbytkového magnetismu obrobku, jenž je pak možno lehce sejmout. Pro zvýšení bezpečnosti obsluhy je napájecí zdroj doplněn bezpečnostním kontaktem, který signalizuje nízkou úroveň zmagnetování. Napájecí zdroj je možné připojit přes sběrnici RS232 k PC, což umožňuje modifikovat vlastnosti napájecího zdroje podle požadavků zákazníka. Napájecí zdroj podporuje sběrnici RS232, která je určena pro spojení s nadřazeným průmyslovým automatem(PLC).


CUET 2500W – napájecí zdroj pro elektromagnety

CUET 2500W

Napájecí zdroj je vhodný pro napájení a impulsní řízení elektromagnetických upínacích desek – elektromagnetů. Napájecí zdroje řady CUET neobsahují mechanické spínací součástky. Výkonová část je řešena transformátorem a polovodičovými součástkami (tyristory), což má pozitivní vliv na SPOLEHLIVOST A ŽIVOTNOST napájecího zdroje. Všechny funkce jsou řízeny výkonným RISC mikroprocesorem.

Napájecí zdroj CUET 2500W se automaticky přizpůsobuje kmitočtu napájecí sítě. Úroveň magnetizace je plynule regulovatelná potenciometrem P1 na ovládací skříňce v rozsahu cca 30 až 130V DC. Napájecí zdroj je vybaven účinným demagnetizačním cyklem, který je určen pro odstranění zbytkového magnetismu obrobku, jenž je pak možno lehce sejmout. Pro zvýšení bezpečnosti obsluhy je napájecí zdroj doplněn bezpečnostním kontaktem, který signalizuje nízkou úroveň zmagnetování. Napájecí zdroj je možné připojit přes sběrnici RS232 k PC, což umožňuje modifikovat vlastnosti napájecího zdroje podle požadavků zákazníka. Napájecí zdroj podporuje RS232 a RS485 průmyslovou sběrnici.


CFR 10 – napájecí zdroj pro elektropermanentní magnety

CFR 10

Napájecí zdroj je vhodný pro napájení a impulsní řízení elektropermanentních magnetických upínacích desek. Všechny funkce jsou řízeny výkonným RISC mikroprocesorem. Úroveň magnetizace je programově nastavena na maximum upínací síly. Tento napájecí zdroj najde uplatnění v režimu FRÉZOVÁNÍ, při kterém je kladen důraz na maximální přídržnou sílu upnutého předmětu.

Napájecí zdroj CFR 10 je vybaven účinným demagnetizačním cyklem, který je určen pro odstranění zbytkového magnetismu obrobku, jenž je pak možno lehce sejmout. Pro zvýšení bezpečnosti obsluhy je napájecí zdroj doplněn bezpečnostním kontaktem, který signalizuje nízkou úroveň zmagnetování. Napájecí zdroj je možné připojit přes sběrnici RS232 k PC, což umožňuje modifikovat vlastnosti napájecího zdroje podle požadavků zákazníka. Napájecí zdroj podporuje RS232 a RS485 průmyslovou sběrnici, která je určena pro spojení s nadřazeným průmyslovým automatem(PLC).


CUR 20 – napájecí zdroj pro elektropermanentní magnety

CUR20S

Napájecí zdroj je vhodný pro napájení a impulsní řízení elektropermanentních magnetických upínacích desek. Všechny funkce jsou řízeny výkonným RISC mikroprocesorem. Úroveň magnetizace je plynule regulovatelná potenciometrem P1 na ovládací skříňce. Tento napájecí zdroj najde uplatnění v režimu BROUŠENÍ. Regulace upínací síly zamezuje deformaci upnutého obrobku.

Napájecí zdroj CUR 20 je vybaven účinným demagnetizačním cyklem, který je určen pro odstranění zbytkového magnetismu obrobku, jenž je pak možno lehce sejmout. Pro zvýšení bezpečnosti obsluhy je napájecí zdroj doplněn bezpečnostním kontaktem, který signalizuje nízkou úroveň zmagnetování – je však nutno mít na paměti, že při použití nižšího stupně zmagnetování již nelze dosáhnout předepsané bezpečnosti. Napájecí zdroj je možné připojit přes sběrnici RS232 k PC, což umožňuje modifikovat vlastnosti napájecího zdroje podle požadavků zákazníka. Napájecí zdroj podporuje RS232 a RS485 průmyslovou sběrnici, která je určena pro spojení s nadřazeným průmyslovým automatem(PLC).