Důležitým segmentem našeho výrobního programu je vývoj a výroba zákaznických elektronických zařízení např.:

  • napájecí zdroje pro elektromagnety
  • regulátory pro fázové řízení odporových a ind. zátěží až 3500 A
  • napájecí zdroje – lineární nestabilizované, stabilizované, speciální
  • rozváděče pro rozvody NN
  • A/D a D/A převodníky – rozlišení 8 až 24 bitů (SAR,SW.CAP,SIGMA-DELTA,DELTA-SIGMA)
  • měřící karty – napětí, proud(AC,DC,TRUE RMS), odpor, frekvence, teplota, ….
  • konvertory analogových a digitálních signálů – přizpůsobení napěťových úrovní, galvanické oddělovače, …
  • dálkové ovladače 433MHz vhodné pro průmyslové aplikace – ovládání strojů a zařízení standartní i zabezpečené plovoucím kódem s využitím obvodů HCSxxx firmy Microchip (kódovací i dékódovací algoritmy dokážeme implantovat do libovolného procesoru s využitím licenčního software firmy Microchip)